Silenskopf aus Katane, um 410 v. Chr. Berlin, Antikenslg.
[Bildquelle:] Zanker, Maske, S. 43, Abb. 22